define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); Nur Ichsan's Note » Nilai Responsi

Nilai Responsi

Posted in Praktikum, Sistem Operasi on December 18th, 2010 by nur ichsan – Comments Off on Nilai Responsi

Nilai Responsi Praktikum Mata Kuliah Sistem Operasi Shift 1 & 2

NIM NILAI
H1L009001 75
H1L009005 80
H1L009008 70
H1L009009 75
H1L009011 100
H1L009012 90
H1L009014 80
H1L009015 80
H1L009016 80
H1L009017 70
H1L009019 75
H1L009020 70
H1L009021 80
H1L009023 95
H1L009029 80
H1L009030 70
H1L009035 85
H1L009039 100
H1L009041 75
H1L009045 80
H1L009047 70
H1L009048 70
H1L009049 90
H1L009051 75
H1L009052 70
H1L009053 75
H1L009054 80
H1L009057 75
H1L009059 85
H1L009063 75
H1L009065 70
H1L009066 80
H1L009067 70
H1L009068 80
H1L009069 70
H1L009070 70
H1L009072 85
H1L009073 80
H1L009076 70
H1L009077 80
H1L009079 75
Skip to toolbar